Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител, безопасност на съоръженията за излитане и кацане

Description

Code

1349.1

Description

Ръководителите по безопасност на съоръженията за излитане и кацане упражняват надзор върху безопасността и сигурността на операциите за излитане и кацане и съветват органите за гражданско въздухоплаване относно промените в летищните информационни системи. Те изготвят доклади за анализ на безопасността, гарантират съответствие със стандартите и разпоредбите и подобряват процедурите за безопасност на съоръженията за излитане и кацане.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието