Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

маркетинг асистент

Description

Code

2431.10.3

Description

Маркетинг асистентите помагат при всички дейности и операции, извършвани от ръководителите и служителите в областта на маркетинга. Те изготвят доклади във връзка с маркетинговите операции, необходими на други отдели, особено на счетоводните и финансови служби. Гарантират, че управителите имат необходимите ресурси за изпълнение на служебните си задължения.
 

Алтернативен етикет

сътрудничка, маркетинг

асистентка, общ маркетинг

служителка, маркетинг

служител, маркетинг

асистентка, маркетингови операции

сътрудник, маркетинг

изпълнителен асистент, маркетинг

асистент, маркетинг

асистентка, маркетинг

маркетинг асистент

изпълнителна асистентка, маркетинг

асистент, маркетингови операции

маркетинг асистентка

асистент, общ маркетинг

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието