Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер-лингвист

Description

Code

2152.1.4

Description

Инженерите лингвисти работят в областта на компютърните науки, по-конкретно при обработката на естествени езици. Те имат за цел да запълнят празнината в превода между точните преводи на хората и машинните преводи. Те анализират текстове, сравняват и схематизират преводи и подобряват езиковите характеристики на превода чрез програми и кодове.

Алтернативен етикет

езиков технолог

инженерен експерт, езиково инженерство

експерт, езиково инженерство

компютърна лингвистка

инженер по компютърно подпомаган превод

инженерен съветник, езикови технологии

инженер-лингвист

инженерка по машинен превод

инженер по машинен превод

инженерна специалистка, езикови технологии

езикова инженерка

езиков инженер

инженерна специалистка, езиково инженерство

инженерна съветничка, езикови технологии

инженерен специалист, езиково инженерство

инженерна консултантка, езикови технологии

инженерен консултант, езиково инженерство

инженерка, езикови технологии

инженерен консултант, езикови технологии

инженерен съветник, езиково инженерство

инженерна съветничка, езиково инженерство

инженерка-лингвистка

компютърен лингвист

инженерка по компютърно подпомаган превод

езикова техноложка

инженерна консултантка, езиково инженерство

инженер, езикови технологии

инженерен специалист, езикови технологии

инженерен експерт, езикови технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието