Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер-лингвист

Description

Code

2152.1.4

Description

Инженерите лингвисти работят в областта на компютърните науки, по-конкретно при обработката на естествени езици. Те имат за цел да запълнят празнината в превода между точните преводи на хората и машинните преводи. Те анализират текстове, сравняват и схематизират преводи и подобряват езиковите характеристики на превода чрез програми и кодове.

Алтернативен етикет

езикова инженерка

езикова техноложка

езиков инженер

езиков технолог

експерт, езиково инженерство

инженер, езикови технологии

инженер-лингвист

инженерен експерт, езикови технологии

инженерен експерт, езиково инженерство

инженерен консултант, езикови технологии

инженерен консултант, езиково инженерство

инженерен специалист, езикови технологии

инженерен специалист, езиково инженерство

инженерен съветник, езикови технологии

инженерен съветник, езиково инженерство

инженерка, езикови технологии

инженерка-лингвистка

инженерка по компютърно подпомаган превод

инженерка по машинен превод

инженерна консултантка, езикови технологии

инженерна консултантка, езиково инженерство

инженерна специалистка, езикови технологии

инженерна специалистка, езиково инженерство

инженерна съветничка, езикови технологии

инженерна съветничка, езиково инженерство

инженер по компютърно подпомаган превод

инженер по машинен превод

компютърен лингвист

компютърна лингвистка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието