Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

електротехник

Description

Code

7411.1

Description

Електротехниците извършват монтаж и ремонт на електрически вериги и електрически инсталации. Те също така извършват инсталация и поддръжка на електрическо оборудване и машини. Тази дейност може да се извършва както на закрито, така и на открито в почти всички видове съоръжения.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието