Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер-специалист по материали

Description

Code

2149.11

Description

Инженерите специалисти по материали проучват и проектират нови или подобрени материали за разнообразен брой приложения. Те анализират състава на материалите, провеждат експерименти и разработват нови материали за специфична за отрасъла употреба, които могат да варират от каучук до текстилни материали, стъкло, метали и химикали. Съветват дружествата оценяване на щетите, осигуряване на качеството на материалите и рециклирането им.

Алтернативен етикет

инженер-специалист по материали

инженер-специалист по строителни материали

инженер-технолог, керамично производство

инженерка-специалистка по материали

инженерка-специалистка по строителни материали

инженерка-техноложка, керамично производство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието