Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител по бизнес анализ на ИКТ/ръководителка по бизнес анализ на ИКТ

Description

Code

2511.8

Description

Ръководителите по бизнес анализ на ИКТ идентифицират областите, в които са необходими промени в информационната система, за да помогнат при бизнес плановете и да наблюдават въздействието по отношение на управлението на промените. Те допринасят за общите функционални изисквания за ИКТ на стопанската организация. Ръководителите по бизнес анализ на ИКТ анализират бизнес потребностите и ги превръщат в решения за ИКТ.

Алтернативен етикет

бизнес анализаторка на ИТ

бизнес анализатор на ИКТ

ръководители по бизнес анализ на ИКТ

бизнес анализаторка на ИКТ

бизнес анализатор на ИТ

ръководителка по бизнес анализ на ИКТ

директор по бизнес анализ на ИТ

ръководител по бизнес анализ на ИКТ

директорка по бизнес анализ на ИТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието