Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

ръководител по бизнес анализ на ИКТ/ръководителка по бизнес анализ на ИКТ

Description

Code

2511.8

Description

Ръководителите по бизнес анализ на ИКТ идентифицират областите, в които са необходими промени в информационната система, за да помогнат при бизнес плановете и да наблюдават въздействието по отношение на управлението на промените. Те допринасят за общите функционални изисквания за ИКТ на стопанската организация. Ръководителите по бизнес анализ на ИКТ анализират бизнес потребностите и ги превръщат в решения за ИКТ.

Алтернативен етикет

бизнес анализаторка на ИКТ

бизнес анализаторка на ИТ

бизнес анализатор на ИКТ

бизнес анализатор на ИТ

директорка по бизнес анализ на ИТ

директор по бизнес анализ на ИТ

ръководители по бизнес анализ на ИКТ

ръководителка по бизнес анализ на ИКТ

ръководител по бизнес анализ на ИКТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието