Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

оценител на предприятия

Description

Code

2412.1

Description

Оценителите на предприятия предоставят оценки на стопански дружества, акции и други ценни книжа и нематериални активи, за да подпомогнат своите клиенти при процедурите за вземане на стратегически решения, например сливания и придобивания, съдебни дела, несъстоятелност, спазване на данъчното законодателство и генерално преструктуриране на дружествата.

Алтернативен етикет

анализатор, оценяване на предприятия

анализаторка, оценяване на предприятия

консултант, оценяване на предприятия

консултантка, оценяване на предприятия

оценителка на предприятия

оценителка на търговски предприятия

оценител на предприятия

оценител на търговски предприятия

специалист, оценяване на предприятия

специалистка, оценяване на предприятия

специалистка по оценяване на предприятия

специалист по оценяване на предприятия

стопанска оценителка

стопански оценител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието