Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оценител на предприятия

Description

Code

2412.1

Description

Оценителите на предприятия предоставят оценки на стопански дружества, акции и други ценни книжа и нематериални активи, за да подпомогнат своите клиенти при процедурите за вземане на стратегически решения, например сливания и придобивания, съдебни дела, несъстоятелност, спазване на данъчното законодателство и генерално преструктуриране на дружествата.

Алтернативен етикет

специалист, оценяване на предприятия

стопанска оценителка

оценител на предприятия

анализаторка, оценяване на предприятия

оценителка на предприятия

оценител на търговски предприятия

специалистка, оценяване на предприятия

консултантка, оценяване на предприятия

консултант, оценяване на предприятия

специалистка по оценяване на предприятия

анализатор, оценяване на предприятия

специалист по оценяване на предприятия

оценителка на търговски предприятия

стопански оценител

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието