Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, производство

Description

Code

2141.4

Description

Инженерите по производство разработват широка гама производствени системи с цел да представят ефикасни и ефективни решения. Те интегрират различни променливи като работници, технологии, ергономия, производствени потоци и продуктови спецификации за проектирането и въвеждането на производствени системи. Могат да определят и проектират и микросистеми.

Алтернативен етикет

инженер, производство

инженерен консултант, промишлени технологии

съветничка по промишлено инженерство

инженер, индустриални технологии

инженер, промишлени отпадъци

специалистка по индустриално инженерство

инженерка, промишлени отпадъци

инженерен съветник, индустриални технологии

инженерен консултант, индустриални технологии

инженер, индустриални отпадъци

специалист по индустриално инженерство

консултант по индустриално инженерство

промишлена инженерка

инженерна специалистка, промишлени технологии

инженерна консултантка, промишлени технологии

инженерна съветничка, индустриални технологии

консултантка по промишлено инженерство

инженерка-ръководителка на производство

консултант по промишлено инженерство

индустриален инженер

експерт по индустриално инженерство

специалист по промишлено инженерство

индустриална инженерка

инженерен специалист, промишлени технологии

съветник по промишлено инженерство

съветник по индустриално инженерство

инженерка, производство

промишлен инженер

инженерка, индустриални технологии

инженерен експерт, промишлени технологии

инженерен специалист, индустриални технологии

инженерка, промишлени технологии

специалистка по промишлено инженерство

инженерна съветничка, промишлени технологии

инженерна консултантка, индустриални технологии

инженерен експерт, индустриални технологии

съветничка по индустриално инженерство

инженерка, индустриални отпадъци

експерт по промишлено инженерство

инженерен съветник, промишлени технологии

инженер-ръководител на производство

консултантка по индустриално инженерство

инженер, промишлени технологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието