Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер, производство

Description

Code

2141.4

Description

Инженерите по производство разработват широка гама производствени системи с цел да представят ефикасни и ефективни решения. Те интегрират различни променливи като работници, технологии, ергономия, производствени потоци и продуктови спецификации за проектирането и въвеждането на производствени системи. Могат да определят и проектират и микросистеми.

Алтернативен етикет

експерт по индустриално инженерство

експерт по промишлено инженерство

индустриален инженер

индустриална инженерка

инженер, индустриални отпадъци

инженер, индустриални технологии

инженер, производство

инженер, промишлени отпадъци

инженер, промишлени технологии

инженер-ръководител на производство

инженерен експерт, индустриални технологии

инженерен експерт, промишлени технологии

инженерен консултант, индустриални технологии

инженерен консултант, промишлени технологии

инженерен специалист, индустриални технологии

инженерен специалист, промишлени технологии

инженерен съветник, индустриални технологии

инженерен съветник, промишлени технологии

инженерка, индустриални отпадъци

инженерка, индустриални технологии

инженерка, производство

инженерка, промишлени отпадъци

инженерка, промишлени технологии

инженерка-ръководителка на производство

инженерна консултантка, индустриални технологии

инженерна консултантка, промишлени технологии

инженерна специалистка, промишлени технологии

инженерна съветничка, индустриални технологии

инженерна съветничка, промишлени технологии

консултантка по индустриално инженерство

консултантка по промишлено инженерство

консултант по индустриално инженерство

консултант по промишлено инженерство

промишлена инженерка

промишлен инженер

специалистка по индустриално инженерство

специалистка по промишлено инженерство

специалист по индустриално инженерство

специалист по промишлено инженерство

съветник по индустриално инженерство

съветник по промишлено инженерство

съветничка по индустриално инженерство

съветничка по промишлено инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието