Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

главен сервитьор/главна сервитьорка

Description

Code

5131.2.1

Description

Главните сервитьори управляват обслужването на храни и напитки в туристически обект или хотел. Те отговарят за „вкусовите преживявания“ на клиентите. Главните сервитьори координират всички действия с участието на клиенти, например посрещане на гости, поръчки, доставяне на храни и напитки и упражняват надзор над паричните плащания.

Алтернативен етикет

главен сервитьор

главна сервитьорка

главни сервитьори

главни сервитьорки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието