Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, пречиствателна станция

Description

Code

1219.5.4

Description

Ръководителите на пречиствателни станции контролират пречистването, съхранението и разпространението на водата във водна станция. Те гарантират съответствието на дейността на предприятието с наредбите и наблюдават персонала. Освен това прилагат нови политики и контролират поддръжката на оборудването.

Алтернативен етикет

директор, пречиствателна станция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието