Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, автоматизация

Description

Code

3119.2

Description

Техниците в областта на автоматизацията си сътрудничат с инженери в областта на автоматизацията при разработването на приложения и системи за автоматизация на производствения процес. Те изграждат, изпитват, наблюдават и поддържат компютърно управляваните системи, използвани в автоматизираните производствени системи.

Алтернативен етикет

техник, автоматизирани системи

техник, автоматика

техник, роботика

техник по автоматизация

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

Narrower occupations

умения / kомпетенци

URI на понятието