Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

инженер с контролни функции, сглобяване и монтаж

Description

Code

2149.2.5

Description

Инженерите с контролни функции, сглобяване и монтаж наблюдават и управляват монтажа на структури, които често отнемат много години за проектиране и изграждане. Те гарантират безопасността, избягват рисковете и целят оптимизиране на разходите. Освен това инженерите с контролни функции, сглобяване и монтаж създават конструктивни проекти на системи и извършват изпитване на инсталации. Те определят материала, необходим за изграждането на тези системи и разходите, и използват CAD софтуер за проектирането на тези системи.    

Алтернативен етикет

инженер-монтажник

инженерка-монтажничка

инженерка по монтажна

инженерка с контролни функции, сглобяване и монтаж

инженер по монтажна

инженер с контролни функции, сглобяване и монтаж

ръководителка на монтаж

ръководител на монтаж

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието