Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

строител, производство на каросерии на превозни средства

Description

Code

7231.2

Description

Строителите в производството на каросерии (конструкторите на каросерии) на превозни средства работят с каросерии на превозни средства и вагони. Те притежават нужните умения за изработка на части за каросерии от панели; произвеждат и монтират рами и части за превозни средства.

Алтернативен етикет

конструктор, каросерии на превозни средства

конструктор, производство на каросерии на превозни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието