Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

уличен изпълнител

Description

Code

2659.2.5

Description

Уличните изпълнители създават улични художествени представления за открити пространства като използват пространството и публиката като творчески ресурс. Те създават своите изпълнения чрез забавно изследване и експериментиране с цел развлечение и евентуално споделяне на важни становища по въпроси, свързани с обществото. Стимулират участието на публиката като елемент от тяхното изпълнение като същевременно зачитат безопасността и целостта на аудиторията.

Scope note

Excludes street artists. Includes people performing activities solo or in group.

Алтернативен етикет

уличен акробат

уличен гадател

уличен гълтач на мечове

уличен гълтач на саби

уличен декламатор

уличен жонгльор

уличен змиеукротител

уличен изпълнител

уличен илюзионист

уличен импровизатор

уличен клоун

уличен комедиант

уличен кукловод

уличен маг

уличен медиум

уличен медиум-гадател

уличен мим

уличен музикант

уличен огнегълтач

уличен певец

уличен разказвач

уличен рецитатор

уличен скулптор на балони

уличен танцьор

уличен театрален актьор

уличен театрален артист

уличен театрален изпълнител

уличен фокусник

уличен художник

уличен цирков артист

улична акробатка

улична гадателка

улична гълтачка на мечове

улична гълтачка на саби

улична декламаторка

улична жонгльорка

улична змиеукротителка

улична изпълнителка

улична илюзионистка

улична импровизаторка

улична комедиантка

улична кукловодка

улична медиум-гадателка

улична музикантка

улична огнегълтачка

улична певица

улична разказвачка

улична рецитаторка

улична скулпторка на балони

улична танцьорка

улична театрална актриса

улична театрална артистка

улична театрална изпълнителка

улична фокусничка

улична художничка

улична циркова артистка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието