Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

управител, преработваща промишленост

Description

Code

1321.2

Description

Управителите в преработващата промишленост надзирават, наблюдават и ръководят производствения процес в дадена организация. Те гарантират, че продуктите и услугите се произвеждат ефективно в рамките на дадените срокове и бюджет.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието