Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

графичен дизайнер

Description

Code

2166.9

Description

Графичните дизайнери създават текст и образи, за да предадат идеи. Те изготвят визуални идеи на ръка или чрез компютърен софтуер, предназначени за публикуване на хартия или в онлайн медии, например реклами, уебсайтове и списания.

Алтернативен етикет

графичен дизайнер

рекламна дизайнерка

рекламна графична дизайнерка

художник, търговска реклама

художничка, търговска реклама

графична дизайнерка

рекламен графичен дизайнер

рекламна художничка

рекламен художник

рекламен дизайнер

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието