Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

графичен дизайнер

Description

Code

2166.9

Description

Графичните дизайнери създават текст и образи, за да предадат идеи. Те изготвят визуални идеи на ръка или чрез компютърен софтуер, предназначени за публикуване на хартия или в онлайн медии, например реклами, уебсайтове и списания.

Алтернативен етикет

графичен дизайнер

графична дизайнерка

рекламен графичен дизайнер

рекламен дизайнер

рекламен художник

рекламна графична дизайнерка

рекламна дизайнерка

рекламна художничка

художник, търговска реклама

художничка, търговска реклама

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието