Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специализиран продавач-консултант на автомобили

Description

Code

5223.7.25

Description

Специализираните продавач-консултанти на автомобили продават автомобили и мотори в специализирани магазини.

 

Алтернативен етикет

продавач на автомобили

специализиран продавач-консултант на автомобили

специализирана продавач-консултантка на автомобили

продавачка на автомобили

продавач-консултант на автомобили

продавач-консултантка на автомобили

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието