Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

клиничен социален работник

Description

Code

2635.3.3

Description

Клиничните социални работници предоставят лечение, консултиране и услуги за интервенция на клиенти. Те се грижат за клиенти с лични проблеми, а именно психически заболявания, пристрастяване и злоупотреба като се застъпват за тях и им помагат да получат достъп до необходимите ресурси. Освен това се съсредоточават върху въздействието на проблемите на медицината и общественото здраве в рамките на социалните аспекти.

Алтернативен етикет

психиатрична социална работничка

психиатричен социален работник

клинична социална работничка

клиничен социален работник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието