Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

машинен оператор, валцов стан

Description

Code

8121.5

Description

Машинните оператори на валцов стан настройват и обслужват валцови станове за метали, предназначени за оформяне на метални изделия в желаната форма, като ги прекарват през един или няколко чифта ролки, за да намалят дебелината на метала и да го направят еднороден. Те се грижат и за подходящата температура, необходима за процеса.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието