Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

машинен оператор, валцов стан

Description

Code

8121.5

Description

Машинните оператори на валцов стан настройват и обслужват валцови станове за метали, предназначени за оформяне на метални изделия в желаната форма, като ги прекарват през един или няколко чифта ролки, за да намалят дебелината на метала и да го направят еднороден. Те се грижат и за подходящата температура, необходима за процеса.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието