Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

програмист, цифрово програмно управление

Description

Code

2514.4

Description

Програмистите, занимаващи се с цифрово програмно управление, разработват компютърни програми за контрол на автоматичните машини и оборудване, които участват в производствени процеси. Те анализират скиците и поръчките за работа, провеждат компютърни симулации и пробни изпитвания.

Алтернативен етикет

надзорничка, цифрово програмно управление

програмист, цифрови инструменти

програмистка, цифрови инструменти

програмистка, цифрово програмно управление

надзорник, цифрово програмно управление

програмист, цифрово програмно управление

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието