Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

социален предприемач

Description

Code

1120.6

Description

Социалните предприемачи създават иновативни продукти или модели на услуги с цел преодоляване на социални предизвикателства и предизвикателства, свързани с околната среда, като печалбите им служат за изпълнението на социална мисия, която е от полза за широката общественост или околната среда. Те често използват по-демократична система за вземане на решения, като ангажират по-тясно заинтересованите страни и се стремят да постигат промяна на системно ниво, оказвайки влияние върху политики, развития на пазара и дори начини на мислене.

Алтернативен етикет

зелен предприемач

основател бранд социално предприятие

еко-предприемач

основател на социално предприятие

основател бранд социален бизнес

основател на социален бизнес

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието