Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, слънчеви енергийни съоръжения и инсталации

Description

Code

7411.1.4

Description

Техниците на слънчеви енергийни съоръжения и инсталации инсталират и поддържат системи за събиране на слънчева енергия. Те подготвят необходимите приспособления, често на покриви, инсталират слънчеви панели и ги включват към електронна система, в която има инвертор за свързване на слънчевата енергия с електрическата мрежа.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието