Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

проектант, микроелектроника

Description

Code

2152.1.6

Description

Проектантите на микроелектроника се съсредоточават върху разработването и проектирането на микроелектронни системи от нивото на най-външната опаковка до нивото на интегралната схема. Техните знания включват разбиране на нивото на системата с познания по аналогови и цифрови схеми, с интегриране на технологичните процеси и цялостна представа за основите на микроелектронния сензор. Те работят заедно с други инженери, специалисти и учени по материалознание, за да способстват иновациите и постоянното развитие на вече съществуващи устройства.

Scope note

Includes the design of every level of microelectronics systems, from the chip level to the product level. Excludes the design at semiconductor and chip level.

Алтернативен етикет

дизайнерка бранд микроелектроника

дизайнерка бранд микроелектронни системи

дизайнерка бранд опаковки за микроелектроника

дизайнер на микроелектроника

дизайнер на микроелектронни системи

дизайнер на опаковки за микроелектроника

инженер -конструктор по производство на микроелектроника

инженерка -конструктор по производство бранд микроелектроника

инженерка по микроелектроника

инженерка по проектиране бранд микроелектроника

инженерка по проектиране бранд опаковки по микроелектроника

инженерка по силиций

инженерка по система за микроелектроника

инженерка по системна микроелектроника

инженерка по технология за микроелектроника

инженер по микроелектроника

инженер по проектиране на микроелектроника

инженер по проектиране на опаковки по микроелектроника

инженер по силиций

инженер по система за микроелектроника

инженер по системна микроелектроника

инженер по технология за микроелектроника

хардуерен дизайнерка бранд микроелектроника

хардуерен дизайнер на микроелектроника

хардуерен инженерка по микроелектроника

хардуерен инженерка с интегрална схема

хардуерен инженер по микроелектроника

хардуерен инженер с интегрална схема

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието