Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

инженер, железопътен транспорт

Description

Code

2144.1.19

Description

Инженерите на железопътен транспорт проектират и наблюдават производствения процес и монтажа на железопътни превозни средства, включително локомотиви, вагони и мотриси. Те проектират нови влакове и електрически или механични части, наблюдават промените и разрешават технически проблеми. Освен това изпълняват рутинни задължения по поддръжката, за да гарантират, че влаковете са в добро състояние и отговарят на стандартите за качество и безопасност.

Алтернативен етикет

експерт, железопътно инженерство

железопътен инженер

железопътна инженерка

инженер, вагони

инженер, железопътен транспорт

инженер, железопътни мотриси

инженер, железопътни превозни средства

инженер, железопътни технологии

инженер, локомотивни двигатели

инженер, моторвагонни (мотрисни) влакове

инженер, моторвагонни влакове

инженер, мотрисни влакове

инженерен експерт, железопътни технологии

инженерен консултант, железопътни технологии

инженерен специалист, железопътни технологии

инженерен съветник, железопътни технологии

инженерка, вагони

инженерка, железопътен транспорт

инженерка, железопътни мотриси

инженерка, железопътни превозни средства

инженерка, железопътни технологии

инженерка, моторвагонни (мотрисни) влакове

инженерка, моторвагонни влакове

инженерка, мотрисни влакове

инженерна консултантка, железопътни технологии

инженерна специалистка, железопътни технологии

инженерна съветничка, железопътни технологии

конструктор, вагони

конструктор, железопътен транспорт

конструктор, железопътни мотриси

конструктор, железопътни превозни средства

конструктор, локомотиви

конструктор, моторвагонни (мотрисни) влакове

конструктор, моторвагонни влакове

конструктор, мотрисни влакове

конструкторка, вагони

конструкторка, железопътен транспорт

конструкторка, железопътни мотриси

конструкторка, железопътни превозни средства

конструкторка, локомотиви

конструкторка, моторвагонни (мотрисни) влакове

конструкторка, моторвагонни влакове

конструкторка, мотрисни влакове

конструкторка на вагони

конструкторка на железопътни мотриси

конструкторка на железопътни превозни средства

конструкторка на локомотиви

конструкторка на моторвагонни (мотрисни) влакове

конструкторка на моторвагонни влакове

конструкторка на мотрисни влакове

конструктор на вагони

конструктор на железопътни мотриси

конструктор на железопътни превозни средства

конструктор на локомотиви

конструктор на моторвагонни (мотрисни) влакове

конструктор на моторвагонни влакове

конструктор на мотрисни влакове

консултант, железопътно инженерство

консултантка, железопътно инженерство

локомотивен инженер

локомотивна инженерка

началник служба в метрополитен

началничка служба в метрополитен

ръководителка на участък, железопътен транспорт

ръководителка сектор в метрополитен

ръководителка участък в метрополитен

ръководител на участък, железопътен транспорт

ръководител сектор в метрополитен

ръководител участък в метрополитен

специалист, железопътно инженерство

специалистка, железопътно инженерство

съветник, железопътно инженерство

съветничка, железопътно инженерство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието