Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, железопътен транспорт

Description

Code

2144.1.19

Description

Инженерите на железопътен транспорт проектират и наблюдават производствения процес и монтажа на железопътни превозни средства, включително локомотиви, вагони и мотриси. Те проектират нови влакове и електрически или механични части, наблюдават промените и разрешават технически проблеми. Освен това изпълняват рутинни задължения по поддръжката, за да гарантират, че влаковете са в добро състояние и отговарят на стандартите за качество и безопасност.

Алтернативен етикет

началничка служба в метрополитен

конструктор, железопътни превозни средства

инженерка, железопътен транспорт

инженер, локомотивни двигатели

началник служба в метрополитен

конструкторка на вагони

конструктор, вагони

ръководител участък в метрополитен

конструкторка, железопътни превозни средства

конструкторка на локомотиви

конструктор, локомотиви

конструктор на моторвагонни влакове

конструкторка, моторвагонни влакове

инженер, вагони

консултантка, железопътно инженерство

конструктор на железопътни мотриси

конструкторка на моторвагонни (мотрисни) влакове

конструкторка, локомотиви

инженер, моторвагонни (мотрисни) влакове

локомотивна инженерка

консултант, железопътно инженерство

инженер, моторвагонни влакове

инженерка, железопътни превозни средства

железопътна инженерка

инженер, железопътен транспорт

съветничка, железопътно инженерство

инженер, железопътни мотриси

конструкторка на железопътни мотриси

ръководител на участък, железопътен транспорт

конструктор, мотрисни влакове

инженерен специалист, железопътни технологии

инженерен експерт, железопътни технологии

конструктор на мотрисни влакове

локомотивен инженер

експерт, железопътно инженерство

съветник, железопътно инженерство

конструктор на моторвагонни (мотрисни) влакове

инженер, мотрисни влакове

конструкторка, моторвагонни (мотрисни) влакове

специалист, железопътно инженерство

конструктор на вагони

конструктор, железопътни мотриси

инженерка, железопътни мотриси

конструкторка на мотрисни влакове

инженерна консултантка, железопътни технологии

ръководител сектор в метрополитен

конструктор, железопътен транспорт

инженерна съветничка, железопътни технологии

железопътен инженер

инженерка, железопътни технологии

конструкторка, железопътен транспорт

конструкторка на моторвагонни влакове

конструктор, моторвагонни влакове

конструкторка, вагони

конструктор, моторвагонни (мотрисни) влакове

инженерна специалистка, железопътни технологии

инженерка, мотрисни влакове

инженер, железопътни превозни средства

конструкторка, мотрисни влакове

инженерка, моторвагонни (мотрисни) влакове

ръководителка участък в метрополитен

ръководителка сектор в метрополитен

конструкторка, железопътни мотриси

инженерка, моторвагонни влакове

инженер, железопътни технологии

специалистка, железопътно инженерство

конструктор на локомотиви

конструктор на железопътни превозни средства

инженерка, вагони

инженерен консултант, железопътни технологии

инженерен съветник, железопътни технологии

ръководителка на участък, железопътен транспорт

конструкторка на железопътни превозни средства

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието