Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

мениджър, логистика и дистрибуция

Description

Code

1324.3

Description

Мениджърите по логистика и дистрибуция вземат решения относно логистичните услуги, работа и разпоредби. Те вземат под внимание вътрешните и външните променливи фактори за ефективни и успешни организационни логистични услуги. Дават подходяща подкрепа за всички дейности по веригата на доставки от началото до края. Тези професионалисти организират съхранението и дистрибуцията на стоките и гарантират, че правилните продукти се доставят на правилното място навреме и за добра цена.

Алтернативен етикет

директор, логистика и дистрибуция

ръководител, логистика и дистрибуция

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието