Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист в областта на здравеопазването на водните животни

Description

Code

2250.5

Description

Специалистите в областта на здравеопазването на водните животни откриват, предотвратяват и лекуват болести, наранявания и дисфункции при водните животни, като прилагат подходящи протоколи за вземане на проби. Те наблюдават употребата на лекарства, включително ваксини, и събират данни за здравето на рибите, като докладват редовно на съответния персонал. Могат да се грижат за широк спектър от водни животни или да се специализират в лечението на определена група или специализирана област. Могат да предоставят съвети, помощ и обучение на персонала на стопанствата относно най-добрите практики в здравето и хуманното отношение към култивираните организми.

Алтернативен етикет

експерт в областта на здравеопазването на аквакултурата

експерт в областта на здравеопазването на аквакултурите

експерт в областта на здравеопазването на водните животни

експерт в областта на здравеопазването на морските животни

консултант в областта на здравеопазването на аквакултурата

консултант в областта на здравеопазването на аквакултурите

консултант в областта на здравеопазването на водните животни

консултантка в областта на здравеопазването на аквакултурата

консултантка в областта на здравеопазването на аквакултурите

консултантка в областта на здравеопазването на водните животни

специалист в областта на здравеопазването на аквакултурата

специалист в областта на здравеопазването на аквакултурите

специалист в областта на здравеопазването на водните животни

специалистка в областта на здравеопазването на аквакултурата

специалистка в областта на здравеопазването на аквакултурите

специалистка в областта на здравеопазването на водните животни

съветник в областта на здравеопазването на аквакултурата

съветник в областта на здравеопазването на аквакултурите

съветник в областта на здравеопазването на водните животни

съветничка в областта на здравеопазването на аквакултурата

съветничка в областта на здравеопазването на аквакултурите

съветничка в областта на здравеопазването на водните животни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието