Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

каскадьор/каскадьорка

Description

Code

3435.24

Description

Каскадьорите изпълняват действия, които са твърде опасни за актьорите, за които актьорите нямат необходимата физическа подготовка, или действия, изискващи специализирани умения, например бойни сцени, скачане от сгради, танци и други.

Алтернативен етикет

каскадьор

каскадьорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието