Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-медицинска сестра/помощник-медицински брат

Description

Code

5321.1.1

Description

Помощник-медицинските сестри (братя) работят в екипи в областта на сестринските грижи, социалните грижи, клиничните грижи и грижите за хора от всички възрастови групи. Те подпомагат насърчаването и възстановяването на здравословното състояние на пациентите чрез осигуряване на физическа и психологическа подкрепа за пациенти, за техните приятели и семейства.

Алтернативен етикет

помощник-медицински брат

помощник-медицинска сестра

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието