Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

проверител, депониране на отпадъци

Description

Code

3112.1.9

Description

Проверителите на депониране на отпадъци координират дейностите и операциите на депата за отпадъци и на персонала в депата за отпадъци. Те проучват законодателството в областта управлението на отпадъците и гарантират, че операциите в депото отговарят на изискванията, както и управляват операциите за обезвреждане на отпадъци.

Алтернативен етикет

контрольор, депониране на отпадъци

проверител, депониране на твърди отпадъци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието