Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

проверител, депониране на отпадъци

Description

Code

3112.1.9

Description

Проверителите на депониране на отпадъци координират дейностите и операциите на депата за отпадъци и на персонала в депата за отпадъци. Те проучват законодателството в областта управлението на отпадъците и гарантират, че операциите в депото отговарят на изискванията, както и управляват операциите за обезвреждане на отпадъци.

Алтернативен етикет

контрольор, депониране на отпадъци

проверител, депониране на твърди отпадъци

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието