Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

дизайнер на бази данни/дизайнерка на бази данни

Description

Code

2521.2

Description

Дизайнерите на бази данни посочват логическата структура, процесите и информационните потоци на базата данни. Те разработват модели на данни и бази данни, които да служат за получаване на данни.

Scope note

Excludes people performing managerial, programming, coding, and setting of a system's activities.

Алтернативен етикет

архитектка на бази данни

архитектка на данни

архитект на бази данни

архитект на данни

дизайнери на бази данни

дизайнерка на бази данни

дизайнерка на модели на данни

дизайнер на бази данни

дизайнер на модели на данни

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието