Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

специализиран продавач-консултант на ортопедични принадлежности

Description

Code

5223.7.27

Description

Специализираните продавач-консултанти на ортопедични принадлежности продават ортопедични принадлежности в специализирани магазини.

Алтернативен етикет

продавач-консултантка на ортопедични принадлежности

продавач-консултант на ортопедични принадлежности

продавачка на ортопедични принадлежности

продавач на ортопедични принадлежности

специализирана продавач-консултантка на ортопедични принадлежности

специализиран продавач-консултант на ортопедични принадлежности

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието