Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, поддръжка на въздухоплавателни средства

Description

Code

7232.5

Description

Техниците по поддръжка на въздухоплавателни средства извършват превантивна поддръжка на въздухоплавателни средства, компоненти на въздухоплавателни средства, двигатели и функционални групи, например корпуси и хидравлични и пневматични системи. Те извършват проверка в съответствие със стриктно спазвани протоколи и закони в областта на въздухоплаването.

Scope note

Excludes people performing maintenance and repair of navigation and communication systems.

Алтернативен етикет

техник, поддръжка на летателни апарати

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието