Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

помощник-управител на инвестиционен фонд

Description

Code

2412.6.2

Description

Помощник-управителите на инвестиционни фондове предоставят на клиентите съвети за финансово планиране на финансови продукти и служат като основно звено за контакт за нови и стари клиенти. Те асистират и извършват подготвителна работа при създаването и управлението на фондове и подпомагат изпълнението на решенията за управление на средствата, взети от управителя на портфейла или на фонда.

Scope note

Includes people working with fund managers to assist them in various tasks including monitoring the financial markets.

Алтернативен етикет

помощник-управителка на инвестиционен фонд

помощник-управител на инвестиционен фонд

служител, инвестиционен фонд

служителка, инвестиционен фонд

специалист, инвестиционен фонд

специалистка, инвестиционен фонд

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието