Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

електротехник кораби

Description

Code

7412.8

Description

Електротехниците на кораби поддържат и ремонтират електрическите и електронните системи на плавателните съдове, например климатични инсталации, фарове, радиоапарати, отоплителни системи, акумулаторни батерии, електрически проводници и алтернатори. Те използват оборудване за диагностика, с което проверяват плавателните съдове и откриват неизправности. За извършването на ремонтни дейности използват ръчни инструменти, както и специализирани електрически инструменти и машини.

Алтернативен етикет

корабен електротехник

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието