Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

специалист с контролни функции, сглобяване и монтаж на летателни апарати

Description

Code

3122.3.1

Description

Специалистите с контролни функции по сглобяване и монтаж на летателни апарати координират своите служители, които произвеждат въздухоплавателни средства, и планират техните дейности. Те изготвят доклади за производството и препоръчват мерки за намаляване на разходите и подобряване на производителността, като наемане на работа, поръчване на ново оборудване и прилагане на нови производствени методи. Обучават служители относно политиките на дружеството, служебните им задължения и мерките за безопасност. Те контролират доставките и общуват с други отдели, за да се избегнат ненужни прекъсвания на производствения процес.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието