Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, управление на отпадъците

Description

Code

1321.2.5

Description

Ръководителите на управлението на отпадъци съветват и прилагат нормативни разпоредби относно съоръженията, занимаващи се с обезвреждане, събиране и рециклиране на отпадъците. Те разработват и прилагат правила и оценяват спазването на съществуващото законодателство.

Алтернативен етикет

мениджър, управление на отпадъците

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието