Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

капитан

Description

Code

0110.3

Description

Капитаните помагат в наблюдението на големи подразделения войници, както и в планирането и стратегическите задължения в тактически операции. Освен това осигуряват поддръжка на оборудването и оказват подкрепа по логистичните въпроси, както и подкрепа по време на операции.

Алтернативен етикет

командир на батерия

ротен командир

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието