Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

технически ръководител, разрушителни работи

Description

Code

3123.1.8

Description

Техническите ръководители на разрушителни работи наблюдават операциите, свързани с разрушаването на сгради и почистването на остатъците. Те вземат бързи решения за разрешаване на проблемите.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието