Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, управление на ресурсите

Description

Code

1324.8.3

Description

Директорите по управление на ресурсите управляват ресурсите за всички потенциални и възложени проекти. Те поддържат връзка с различните отдели, за да са сигурни, че всички ресурси са употребени своевременно, и съобщават всички проблеми с ресурсите, които могат да окажат въздействие върху крайните срокове.

Алтернативен етикет

мениджър по управление на ресурсите

ръководител отдел, управление на ресурсите

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието