Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

оператор, контрол на процеси в химическото производство

Description

Code

3133.1

Description

Операторите по контрол на процеси в химическото производство контролират процеса на производство на химикали. Те управляват машини и системи като отговарят за наблюдението и поддръжката на оборудването и инструментите за контрол.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието