Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

коминочистач

Description

Code

7133.3

Description

Коминочистачите извършват дейности по почистване на комини за всички видове сгради. Те премахват пепел и сажди и редовно извършват поддръжка в съответствие с разпоредбите за здраве и безопасност. Коминочистачите могат да извършват проверка за безопасност и малки ремонти.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието