Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

артист-изпълнител

Description

Code

2659.2

Description

Артистите-изпълнители създават представление, което може да представлява всяка ситуация, която включва четирите основни елемента – време, пространство, тялото на изпълнителя или присъствие в среда – и връзката между изпълнителя и публиката или случайните свидетели. То може да бъде по сценарий или спонтанен, със или без участието на публиката. Представлението може да бъде на живо или да се излъчва чрез медия. Представлението може да се случи навсякъде, на което и да е място или в което и да било време.

Scope note

Excludes street artist, puppeteer and variety artist.

Алтернативен етикет

артист

артистка

артистка-изпълнителка

изпълнител

изпълнителка

имитатор

имитаторка

интерпретатор

интерпретаторка

мим

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието