Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

производител, дървени палети

Description

Code

7523.4

Description

Производителите на дървени палети създават дървени палети за употреба в съоръжения за съхранение, транспортиране и обработка на стоки. Те работят с машина, която обикновено обработва и заковава дъски от мека дървесина с ниско качество, обработени с топлина или химикали. Материалите и формата на палетите, методите на обработка, както и броят и моделът на използваните пирони, са напълно стандартизирани, за да се направи възможен обменът на използвани палети.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието