Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

директор, младежки програми

Description

Code

1344.1.3

Description

Директорите на младежки програми разработват и изпълняват програми и политики, за да подобрят и подсигурят доброто състояние на младежите. Те улесняват комуникацията с и между образователните, развлекателните, консултантските или други младежки институции, организират събития за младежи и семейства и насърчават социалната мобилност и осведоменост.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието