Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

директор, младежки програми

Description

Code

1344.1.3

Description

Директорите на младежки програми разработват и изпълняват програми и политики, за да подобрят и подсигурят доброто състояние на младежите. Те улесняват комуникацията с и между образователните, развлекателните, консултантските или други младежки институции, организират събития за младежи и семейства и насърчават социалната мобилност и осведоменост.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието