Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

управител, автокъща

Description

Code

1420.4.31

Description

Управителите на автокъщи отговарят за дейностите и персонала в автокъщите. Те ръководят служителите, следят продажбите в магазина, управляват бюджетите, заявяват стоки, когато даден продукт е изчерпан, и изпълняват административни задължения, когато е необходимо.

Алтернативен етикет

управител, магазин за автомобили

управител, магазин за мотоциклети

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

умения / kомпетенци

URI на понятието