Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

купувач на ИКТ/купувачка на ИКТ

Description

Code

3323.2.2

Description

Купувачите на ИКТ създават и пускат поръчки за ИКТ продукти и услуги, занимават се с въпросите за получаване и издаване на фактури, оценяват текущите практики в областта на обществените поръчки и прилагат ефективно стратегически методики за снабдяване. Те изграждат връзки със стратегически продавачи и договарят цена, качество, нива на услуги и условия на доставка.

Алтернативен етикет

доставчик на ИКТ

купувачи на ИКТ

купувачка на ИКТ

купувач на ИКТ

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието