Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

матрос

Description

Code

8350.5

Description

Матросите са членове на палубното отделение на кораб за вътрешен воден транспорт. Те могат да работят на щурвала, на палубата, в товарния трюм и в машинното отделение. Могат да бъдат призовавани в спешни ситуации, спасителни операции, за отстраняване на повреди и за използване на оборудване за безопасност. Те изпълняват всички операции, свързани с използването на спасително оборудване, и трябва да са в състояние да експлоатират палубни машини, оборудване за акостиране и закотвяне.

Алтернативен етикет

моряк

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието