Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

агент продажба на билети/агентка продажба на билети

Description

Code

4221.3

Description

Агентите за продажба на билети предоставят първоначално обслужване на клиентите, извършват продажба на билети и приспособяват условията за резервация спрямо запитванията и потребностите на клиентите.

Алтернативен етикет

агенти продажба на билети

агентка продажба на билети

агентка резервации

агентки продажба на билети

агент продажба на билети

агент резервации

билетен агент

билетна агентка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието