Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

агент продажба на билети/агентка продажба на билети

Description

Code

4221.3

Description

Агентите за продажба на билети предоставят първоначално обслужване на клиентите, извършват продажба на билети и приспособяват условията за резервация спрямо запитванията и потребностите на клиентите.

Алтернативен етикет

билетна агентка

агенти продажба на билети

агент продажба на билети

агентка продажба на билети

агентки продажба на билети

агентка резервации

агент резервации

билетен агент

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието