Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

техник, калибриране на електрическо и електронно оборудване

Description

Code

3113.1.1

Description

Техниците, занимаващи се с калибриране на електрическо и електронно оборудване, тестват и калибрират електрическо и електронно оборудване. Те четат скици и други технически чертежи, за да разработят процедури за изпитване за всеки продукт.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието