Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

работник, производство на декоративни метални изделия

Description

Code

7223.14

Description

Работниците в областта на производството на декоративни метални изделия използват довършителна техника и машини за оформяне и изработка на готови декоративни метални детайли, които често се използват в процеса на изграждане на строителни съоръжения, като парапети, стълбища, подово покритие от стомана, огради, порти и други.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието